เกี่ยวกับเรา

  • บริษัท สายทอง นำโชค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (SAITHONG NUMCHOK INTER TRADING CO.,LTD.) ” SNI ” ดำเนินงานโดย คุณสุชาติ มีโต ผู้ที่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี ได้พบเห็นบุคคลากรขององค์กรต่างๆ ที่ประสบอันตรายจากการทำงานในลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากสภาพของเครื่องจักร สภาพแวดล้อมของที่ทำงานและสภาพความพร้อมของร่างกายของบุคคลากรเอง ดังนั้นจึงได้พยายามผลักดันเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานและบุคคลากรในทุกหน่วยงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตามอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะ และสิ่งเดียวที่จะรักษาชีวิตของบุคคลากรและความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ของทั้งบุคคลากรและองค์กรได้ดีที่สุดคือ การสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้งก่อนลงมือทำงาน หากผู้บริหารองค์กรตระหนักถึงความปลอดภัยดังกล่าวแล้ว ย่อมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง คุณสุชาติ มีโต จึงรวบรวมทีมงานเพื่อศึกษาหลักการด้านความปลอดภัย ดูงานการผลิตของผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ผ่านพบมากว่า 30 ปี ปรับจูลน์กับผู้ผลิตเพื่อให้ผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจและลักษณะการทำงานของบุคคลากรแต่ละส่วนงานลงไปถึงแต่ละบุคคล
  • SNI. ยังมีทีมงานศึกษาและสำรวจความต้องการของลูกค้าในแต่ละลักษณะงานก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสั่งผลิต , ก่อนการนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย อย่างครบวงจร ตามหลักมาตรฐาน EC Directive for Protective Equipment (Directive 89/686/EEC) และได้รับมาตรฐาน European harmonized Standard EN ISO 20345;2007 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สามารถจัดจำหน่ายในสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดมาตรฐานหนึ่งของโลก ที่ได้รับการรับรองโดย Intertex labtest UK Limited ซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับการวิจัยผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ และ SNI.ยังเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายรองเท้านิรภัยภายใต้แบรนด์ LUCKY CAT (ลัคกี้ แคท) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันรองเท้านิรภัยของ SNI. เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้ใช้มืออาชีพ รวมถึงผู้ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไป
  • นอกจากนี้ SNI. ยังมีอุปกรณ์นิรภัยในส่วนอื่นๆไว้บริการอย่างครบวงจร เช่น หมวกนิภัย เข็มขัดพยุงหลัง เสื้อจราจรสะท้อนแสง แว่นตานิรภัย, Ear plugs, Ear Muffs, หน้ากากกันฝุ่น-กันสารเคมี, เข็มขัดกันตก, บู๊ทยาง, อุปกรณ์หนังช่างเชื่อม, ถุงมือผ้า , ถุงมืองานเคมี ถุงมือไนไตร เป็นต้น
  • ด้วยประสบการณ์ของ SNI. ในวันนี้ เรามีความพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็น “ผู้นำด้านการจัดจำหน่าย และบริการ อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย อย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล”
  • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบ SNI. จึงเปิดและจัดเก็บสินค้า ณ. คลังสินค้าพุทธมณฑล ไว้รองรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งยังสามารถจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ผ่านผู้ประกอบการขนส่งไปยังลูกค้าได้ทั้ง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ อีกด้วย