ตลับไส้กรอง BLUE EAGLE รุ่น RC-201

รหัส : FILTER-RC202
  • ตลับไส้กรองเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางปอด
  • ป้องกันและกรองฝุ่นละอองได้ถึง 0.5 ไมครอน
  • เหมาะสำหรับใช้ป้องกันฝุ่นผง ละออง ควัน หรือเส้นใย จากการขัด เจียร ตัดเจาะ เลื่อย ในงานไม้ คอนกรีต หรืองานก่อสร้างทั่วไป
  • ใช้งานร่วมกับหน้ากาก รุ่น NP305 และ รุ่น NP306
เปรียบเทียบสินค้า