ตลับไส้กรอง BLUE EAGLE รุ่น RC-202

รหัส : FILTER-RC202
  • ตลับไส้กรองเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางปอด
  • สำหรับป้องกันไอสารอินทรีย์ ฝุ่นละออง และควันพิษรวมถึงอนุภาคก๊าซ และไอระเหยที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ หรือเกิดจากปริมาณออกซิเจนในอาการไม่เพียงพอ
  • ใช้งานร่วมกับหน้ากาก รุ่น NP305 และไส้กรองคู่ รุ่น NP306
เปรียบเทียบสินค้า