ตลับไส้กรอง BLUE EAGLE รุ่น RC-203

รหัส : FILTER-RC203
  • ตลับไส้กรองเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางปอด
  • สำหรับป้องกันฝุ่น ไอสารอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง แลคเกอร์ ละอองสี (ความเข้มข้นต่ำ)
    ใช้งานร่วมกับหน้ากากรุ่น NP305 และ รุ่น NP306
เปรียบเทียบสินค้า