ตู้นิรภัยสำหรับสารอันตราย

MODEL : CR-890402

MODEL : CR-891202

MODEL : CR-893002

BRAND : JUSTRITE

SAFETY CABINETS FOR CORROSIVES CHEMICAL
ตู้นิรภัยสำหรับสารอันตราย(ตู้สีฟ้า) เช่นสารเคมีที่มีความเป็นกรด ทำด้วยโลหะคุณภาพสูงหนา 1 มม. 2 ชั้น โดยมีชั้นฉนวนขนาด 38 มม. พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ สลักล็อกทำด้วย Stainless 3 จุด แข็งแรงและทนทาน

เปรียบเทียบสินค้า