ถุงนิ้ว (แบบไม่มีแป้ง)

รหัส : GLOVE-F-003 ไซย์ # S
รหัส : GLOVE-F-004 ไซย์ # M
• เหมาะสำหรับงานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก
• ป้องกันสารเคมี และน้ำมันได้ดี
• ใช้สัมผัสอาหารได้
• ใช้สวมใส่เพื่อหยิบจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือขนาดทั่วไป
• ป้องกันไม่ให้นิ้วสัมผัสโดนชิ้นงานที่ต้องการความปราณีต
• ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น
• ช่วยป้องกันการบาดจากของมีคม
• สามารถใช้ได้ในงานทั่วไป ทั้งงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ และงานผลิตต่างๆ
เปรียบเทียบสินค้า