ถุงมือผ้าทอ

รหัส : GLOVE-001W ถุงมือผ้าสีขาว 400 กรัม
รหัส : GLOVE-002W ถุงมือผ้าสีขาว 500 กรัม
รหัส : GLOVE-003W ถุงมือผ้าสีขาว 600 กรัม
รหัส : GLOVE-004W ถุงมือผ้าสีขาว 700 กรัม
รหัส : GLOVE-001T ถุงมือผ้าสีเทา 400 กรัม
รหัส : GLOVE-002T ถุงมือผ้าสีเทา 500 กรัม
รหัส : GLOVE-003T ถุงมือผ้าสีเทา 600 กรัม
รหัส : GLOVE-004T ถุงมือผ้าสีเทา 700 กรัม
  • ผลิตจากผ้าฝ้าย
  • เหมาะสำหรับหยิบจับชิ้นงานทั่วไป เช่นงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม
  • ใช้สวมป้องกันการบาดเจ็บของมือจากของมีคม หรือชิ้นงานที่มีความร้อน-เย็นได้
เปรียบเทียบสินค้า