หน้ากากคาร์บอน รุ่น PF-100 (No Brand)

รหัส : MASK-PF100
  • ผ้าปิดจมูกคาร์บอน 8 ชั้น พร้อมชั้นกรองคาร์บอน รุ่น PF-150 (สีเขียว)
  • ประสิทธิภาพป้องกันแบคทีเรียได้ 94.9-96.3% ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 83%
  • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วๆไปเช่น ยานยนต์ อิเล็กครอนิคส์ โลหะ การ์เม้นท์
  • กรองกลิ่นเหม็น ไอระเหยของสารเคมี ปุ่นควัน มลภาวะจากการจราจร
  • การขนส่งสาธารณะที่ยาวนานเช่น รถเมล์ รถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน
วัสดุชั้นกรอง
ชั้นที่ 1-2 : Outer Layer กรองฝุ่นหยาบ
ชั้นที่ 3-6 : Filter Layer กรองฝุ่นละเอียด กลิ่น ไอระเหย และควัน (Fine Activated Carbon)
ชั้นที่ 7-8 : Inner Layer ดักจับแบคทีเรีย และซับเหงื่่อ (Antibactrial Sheet)

เปรียบเทียบสินค้า