วัสดุดูดซับสารเคมีชนิดท่อน 3M P-200

MODEL :  P-200

BRAND : 3M

วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวและกรดด่างเข้มข้น ชนิดท่อน

เปรียบเทียบสินค้า