วัสดุดูดซับสารเคมีแบบผง P-500

MPDEL : P-500

BRAND : 3M

วัสดุดูดซับสารเคมีแบบหนา น้ำหนัก 2.65 กก/ถุง

เปรียบเทียบสินค้า