หน้ากากนิรภัย รุ่น NP-305

รหัส : MASK-NP-305
  • หน้ากากป้องกันสารเคมีชนิดตลับเดี่ยว
  • เปลี่ยนตลับกรองได้ตามลักษณะการใช้งาน
  • ใช้กับตลับกรองรุ่น RC201, RC202 , RC203 , RC205 , RC206 , RC209
  • สมมารถใช้ คู่กับอุปกรณือื่นๆได้
เปรียบเทียบสินค้า
รหัสสินค้า: MASK-NP305 หมวดหมู่: